top of page

Duyu Bütümleme

   Duyu bütünleme terapisi, günlük hayatta kullanılmak üzere vücudumuzdan ve dış dünyadan alınan bilginin beyin seviyesinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemine verilen isimdir. Duyu bütünleme terapisi, DR.Jean Ayres tarafından gelişimsel bozukluklar için teorik olarak geliştirilip uluslar arası geçerli bir model olmuştur.


   Duyu Bütünleme Terapisi Temeli Şunlara Dayanır:


-Duyusal ve motor öğrenme olduğunda öğrenme olabilir
-Beynin gelişmesi için çevre ile iletişim şarttır
-Plastisiteyi kişiye uygun terapi programıyla başlatabiliriz

bottom of page